Refleksyjne wychowanie

Zakład teorii wychowania ma zaszczyt zaprosić do udziału w I Międzynarodowej Naukowej Konferencji „Refleksyjne wychowanie”  która odbędzie się 18 listopada 2016 roku

Miejsce konferencji: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53, 40 – 126 Katowice

Refleksyjność w pedagogice to zdolność do rozważenia, analizowania pedagogicznego działania, zastanowienia się nad nim.  Bez wątpienia refleksyjność stanowi istotną kompetencję pedagoga, nauczyciela, rodzica, każe mu odchodzić od schematów, wejść w siebie a równocześnie wyjść poza siebie, nie ustawać w poszukiwaniu nowych dróg i rozwiązań, krytycznie odnosić się do osiągniętych celów. John Dewey, myśląc o refleksyjności podkreślał towarzyszący jej stan zakłopotania, zaniepokojenia, niepewności, wątpienia. Po wtóre, refleksyjność to okoliczność- akt badania lub poszukiwania – skierowany ku wykryciu innych faktów, służących do potwierdzenia lub obalenia nasuwającego się mniemania[1]. Refleksyjność zatem wymaga aktywności pedagoga, jego zaangażowania i autentyczności, bowiem  wyłącznie uczciwie zaangażowanego wychowawcę stać na spojrzenie w tył, rzetelną ocenę własnego działania i zmianę swojego postrzegania.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest próba uchwycenia wszelkich znaczeń refleksyjności dla pedagogicznego działania, a także poszukiwanie odpowiedzi  na takie  pytania jak: czy i na ile refleksyjność jest obecna w postawach współczesnych pedagogów, rodziców, nauczycieli; w jaki sposób  pogłębiać refleksyjność wychowawców; czy refleksyjność jest cechą współczesnych instytucji wychowujących oraz czy dzisiejsze instytucje wychowujące uczą refleksyjności itd. W obszarze eksploracji znajdą się również zagadnienia związane ze związkami zdolności do refleksyjności z kreatywnością w rozwiązywaniu zadań i problemów.

W ramach obrad konferencyjnych zapraszamy do zaangażowanej dyskusji oraz dzielenia się  refleksją badawczą w różnorakich wymiarach (teoretycznych, praktycznych) w odniesieniu do zagadnień dotyczących refleksyjnego wychowania.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI 

  • Refleksyjność jako kategoria teoretyczna
  • Refleksyjność jako kategoria pedagogiczna/w wychowaniu
  • Determinanty kształtowania/rozwoju refleksyjności
  • Refleksyjność z perspektywy nauczyciela i ucznia
  • Refleksyjna praktyka wychowawcza

W zamyśle konferencja ma umożliwić omówienie zagadnień związanych z realizacją procesu refleksyjnego wychowania dzieci i młodzieży we współczesnej rzeczywistości społecznej  w różnych perspektywach. Pokładamy nadzieję, iż spotkanie naukowe będzie płaszczyzną do podzielenia się wiedzą z przeprowadzonych badań, okazją do wymiany dobrych praktyk z zakresu wychowania w rozmaitych środowiskach oraz okolicznością do interdyscyplinarnego zgłębienia zagadnienia refleksyjności w wychowaniu. Po konferencji będziemy oczekiwać na Państwa artykuły, które złożą się na recenzowaną monografię, będącą pokłosiem naszego spotkania.

WAŻNE TERMINY 

  • do 10. 2016 r. – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem głosu w           dyskusji (+ główne tezy) lub posteru;
  • do 10.2016 r. –  uiszczenie opłaty konferencyjnej;
  • do 11.2016 r. –   ogłoszenie listy uczestników konferencji (komunikat II);
  • do 11.2016 r.przesłanie artykułu do publikacji;
  • wydanie monografii w formie papierowej 2017 r.;

PUBLIKACJA

Zgłoszone referaty, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (4 pkt.).

Strona konferencji: http://www.refleksyjnewychowanie.us.edu.pl/

 

O Radosław Szymański 93 artykuły
Radosław Szymański – Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz