2016.12.13 – Czytelnicze inspiracje, czyli jak zachęcić dzieci do czytania

Zapraszam nauczycieli nauczania początkowego oraz wychowania przedszkolnego na:WARSZTATY
Czytelnicze inspiracje, czyli jak zachęcić dzieci do czytania

Adresaci: Nauczyciele nauczania początkowego i nauczyciele wychowania przedszkolnego

Opis warsztatów: Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń nauczycieli nauczania początkowego oraz wychowania przedszkolnego w zakresie stosowanych form i technik zachęcających dzieci do czytania. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk dotyczących rozbudzania ciekawości czytelniczej. Warsztaty prowadzone metodami aktywnymi.

Priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży (DKO-WNP.4092.58.2016.DB)

Obszar: metodyka edukacji polonistycznej /dydaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Prowadzący: Justyna Błaszczyk, Radosław Szymański
Autorzy warsztatu: zespół doradców metodycznych edukacji wczesnoszkolnej przy Regionalny Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice
Data i godzina: 13 grudnia 2016 r. godzina 1500
Koszt uczestnictwa: bezpłatne

Miejsce szkolenia:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wom” Katowice
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego7
40-132 Katowice

Zapisy: TU

Informacje dodatkowe: Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie. Szczegółowe treści szkolenia dostępne są na stronie internetowej.
tabela

O Radosław Szymański 93 artykuły
Radosław Szymański – Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz