Teczka wychowawcy cz. I

9 listopada 2016 Radosław Szymański 1

Sposób prowadzenia dokumentacji przez wychowawcę klasy określają przepisy (zasady) wewnątrzszkolne, takie jak: statut szkoły, zarządzenia dyrektora czy procedury prowadzenia dokumentacji. Nie ma ogólnej regulacji prawnej, […]

Teczka wychowawczy cz. II

7 listopada 2016 Radosław Szymański 0

Sposób prowadzenia dokumentacji przez wychowawcę klasy określają przepisy (zasady) wewnątrzszkolne, takie jak: statut szkoły, zarządzenia dyrektora czy procedury prowadzenia dokumentacji. Nie ma ogólnej regulacji prawnej, […]