Projekty nowych podstaw programowych 2017/2018

Projekt podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego zostały opublikowane do zaopiniowania przez wszystkich zainteresowanych w ramach prekonsultacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na opinie do 9 grudnia.

Po zakończeniu prekonsultacji – już w grudniu – projekty rozporządzeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ramowych planów nauczania będą skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Projekty rozporządzeń będą podpisane przez Ministra Eukacji w drugiej połowie lutego.

Projekt podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Projekt podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

O Radosław Szymański 93 artykuły
Radosław Szymański – Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka.

2 Comments

  1. Sporo się zmieni..ale pierwsza myśl przy czytaniu, która przychodzi do głowy to taka, że autor niespecjalnie umie pisać po polsku – niech doczyta, kiedy przed słowem „zatem” stawia się przecinki! Te zdania brzmią śmiesznie, wstyd po prostu..

  2. Analizując projekt podstawy programowej wychowania przedszkolnego a szczególnie warunki realizacji zaniepokoił mnie zapis w pkt 11 „należy zatem odnieść się do faktu istnienia języka obcego, bo jest on już coraz częściej doświadczeniem alych dzieci, ale nie należy prowadzić formalnej nauki języka obcego w odniesieniu do wszystkich dzieci. Elementy zabaw i ćwiczeń językowych nauczyciele przedsz koła spontanicznie włączają do zajęć kierowanych jako naturalne sytuacje edukacyjne”
    Z zapisu tego wynika, że wszyscy nauczyciele przedszkola powinni posiadać kwalifikacje do nauczania języka obcego co wydaje się wręcz niemożliwe gdyż olbrzymia grupa nauczycieli to ludzie w wieku powyżej 50 lat, którzy na studiach nie mieli języka obcego lub też w bardzo wąskim zakresie. Wielu z tych nauczycieli jest absolwentami SN którzy uzupełniali kwalifikacje na studiach zaocznych na których język nie obowiązywał.
    Nie każdy nauczyciel posiada predyspozycje do nauki języków. W jaki więc sposób nauczyciele mają realizować podstawę programową?

Dodaj komentarz