Konsultacje metodyczne

Konsultacje (dyżur metodyczny) odbywają się w każdy czwartek w godzinach:
13.00 – 16.00

Pracownia metodyczna w Szkole Podstawowej nr 8
im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Zespole Szkół Sportowych
ul. J. Skrzeka i P. Wójcika 4,
41-106 Siemianowice Śląskie
telefon: 505 724 084
faks: 32 220 12 07

Zgłoś się na konsultacje