Kontrakt klasowy

Kontrakt klasowy fot. R. Szymański

Kontrakt (umowa) stanowi podstawowe zaplecze do działań wychowawczych z klasą. Formułuje oczekiwania oraz powszechnie akceptowane normy i zasady integracji zespołu klasowego. Stanowi bazę do uczenia się życia w społeczeństwie w sposób negocjacyjny, a także stwarza okazję do budowania wzajemnego zaufania pomocy i wsparcia innych.

Ta forma umowy może nauczyć uczestników sposobów rozwiązywania konfliktów, werbalnej i niewerbalnej komunikacji, aktywnego słuchania, a także innych potrzebnych człowiekowi umiejętności.

Zasady tworzenia kontraktów z uczniami, omówione zostały na warsztatach dla nauczycieli „Rozpoczynam pracę w szkole i co dalej?”.

POBIERZ PROPOZYCJĘ KONTRAKTU KLASOWEGO (wersja pdf)
PREZENTACJA NA TEMAT ZASAD KLASOWYCH

O Radosław Szymański 93 artykuły
Radosław Szymański – Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz