Edukacja przez ruch

Edukacja przez ruch fot. R. Szymański

Edukacja przez ruch – EPR ( Education Through Movement – ETM ) to pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony przede wszystkim do pracy z dziećmi w przedszkolu i na poziomie edukacji początkowej. System EPR jest zbiorem technik i metod kształcenia wyprowadzonych z ruchu swobodnego lub rytmicznego. Wszystkie metody i techniki wiążą ze sobą wewnętrzne zasady dydaktyczne systemu EPR, który jako całość tworzy metodę całościowego, a więc holistycznego rozwoju dziecka.

Wybrane techniki systemu EPR wykorzystać także można do pracy z dziećmi starszymi, a nawet młodzieżą z tym założeniem, iż będą one spełniały wówczas inną funkcję bardziej relaksacyjną,terapeutyczną, wprowadzającą do opracowywanego przez uczniów zagadnienia. Techniki systemu EPR jak najbardziej nadają się do pracy w szkołach specjalnych, przy stosowanej weryfikacji stopnia trudności wykonywanych ćwiczeń lub innej konfiguracji elementów danej techniki.

Techniki i metody systemu EPR są reprezentatywne dla pedagogiki : humanistycznej, holistycznej, konstruktywistycznej. Uczeń podczas zajęć systemu EPR rozwija się w sposób autonomiczny, staje się istotą społeczną w działaniu z innymi, a wspomagający jego rozwój nauczyciel zapewnia mu spełnienie indywidualnych potrzeb : bezpieczeństwa, szacunku, samorealizacji, miłości. Celem osiąganym w zabawach systemu EPR jest dogłębne poznanie, zrozumienie funkcjonalności świata jak i przeżycie procesu tworzenia. Dziecko uczestnicząc w zabawach systemu EPR nadaje wiedzy i umiejętnościom znaczenie, które wykorzystuje w kolejnym działaniu. Nauczyciel pracujący systemem odpowiedzialny jest za organizację przestrzeni doświadczeń rozwojowych, a bazując na wiedzy i umiejętnościach dzieci wspiera proces konstruowania nowych modeli i reprezentacji świata. Proces ten przepełniony jest ruchem, zabawą, naturalnymi sytuacjami w których dziecko wyrażając swój stan emocjonalny zaczyna posługiwać się językiem rozwijając mowę, korzystać z wyobraźni planując działanie, podejmując decyzje o działaniu, rozwiązując problem, myśląc. Przestrzeń uczenia się dziecka zbudowana jest nie tylko z elementów które tworzą jego środowisko zewnętrzne, ale także z elementów które to dziecko charakteryzują np. styl poznawczy, uprzednia zdobyta wiedza i doświadczenie oraz wszelkie relacje pomiędzy uczniem, a przedmiotami uczenia się. Nauczyciel pracujący systemem EPR działa i organizuje działanie dzieciom mając na względzie, iż właśnie doświadczenie zdobyte w działaniu kształtuje mózg i struktury poznawcze rozwijającego się organizmu. Praca systemem EPR jest dynamicznym doświadczaniem zarówno dla dzieci jak i dla nauczyciela, edukacją czynnościową w której dyscyplinę jako formę dobrze zorganizowanego działania wyprowadza się z ruchu.

Tytuł: Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki
Autor: Dorota Dziamska
ISBN: 978-83-267-2009-3
Wydawnictwo: Nowa Era
Ilość stron: 56
Format: 170 x 240
Okładka: miękka

KUP POMOC
STRONA METODY

Produkt dostępny do wglądu/wypożyczenia u doradcy metodycznego.

 

O Radosław Szymański 93 artykuły
Radosław Szymański – Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz