Zakładka matematyczna

Zakładka matematyczna to prosta i praktyczna pomoc dydaktyczna w trakcie bieżących zajęć edukacji matematycznej w klasie 1 i 2 oraz w trakcie pracy z dziećmi z dyskalkulią. Praca z zakładką jest łatwa i dzieci chętnie z niej korzystają. Pomoc wykorzystuje polimodalność w nauczaniu czyli połączenie wzroku, słuchu i ruchu.

Dziecko głośno odczytuje działanie arytmetyczne, które ma wykonać, np.: 5+4. Kładzie palec wskazujący na 5. W przypadku dodawania „przeskakuje” 4 pola w prawo i odczytuje wynik. W przypadku odejmowania „przeskakuje” pola w lewo.

Druga strona zakładki umożliwia pracę z osią liczbową oraz mazakami suchościeralnymi. Mamy nadzieję, że ją polubicie. Wystarczy wydrukować, zalaminować i wyciąć. Miłego rachowania.

zakladka_strona1
zakladka_strona2

O Radosław Szymański 93 artykuły
Radosław Szymański – Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka.

1 Comment

Dodaj komentarz