Teczka wychowawczy cz. II

Teczka wychowawczy cz. II fot. R. Szymański

Sposób prowadzenia dokumentacji przez wychowawcę klasy określają przepisy (zasady) wewnątrzszkolne, takie jak: statut szkoły, zarządzenia dyrektora czy procedury prowadzenia dokumentacji. Nie ma ogólnej regulacji prawnej, która odnosi się do charakterystyki takiego dokumentu jak „Teczka Wychowawcy”. Potrzebę powstania i założenia takiej teczki wskazują sami nauczyciele. W praktyce taka teczka jest niezwykle przydatna – gromadzi ona wiele informacji potrzebnych w czasie realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia w szkole.

POBIERZ ZAKŁADKI (wersja edytowalna – doc) 

W teczce cz. II mogą być gromadzone dokumenty, które dotyczą różnorodnych zagadnień głównie związanych z przepisami wewnątrz szkolnymi i prawem oświatowym.
1. Podstawa programowa
2. Program profilaktyczno-wychowawczy
3. Programy edukacyjne
4. Statut
5. Regulaminy i procedury
6. Ocenianie
7. Planowanie
8. Podział godzin
9. Sprawozdania
10. Inne

W celu ułatwienia organizacji w/w dokumentów można wykorzystać przygotowane zakładki. Wystarczy jest wydrukować i zalaminować lub włożyć do koszulki.

O Radosław Szymański 93 artykuły
Radosław Szymański – Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz