Teczka wychowawcy cz. I

Teczka wychowawcy cz. I fot. R. Szymański

Sposób prowadzenia dokumentacji przez wychowawcę klasy określają przepisy (zasady) wewnątrzszkolne, takie jak: statut szkoły, zarządzenia dyrektora czy procedury prowadzenia dokumentacji. Nie ma ogólnej regulacji prawnej, która odnosi się do charakterystyki takiego dokumentu jak „Teczka Wychowawcy”. Potrzebę powstania i założenia takiej teczki wskazują sami nauczyciele. W praktyce taka teczka jest niezwykle przydatna – gromadzi ona wiele informacji potrzebnych w czasie realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia w szkole.

W teczce mogą być gromadzone dokumenty, które dotyczą różnorodnych zagadnień:
1. Dane uczniów
2. Zgody, oświadczenia rodziców uczniów
3. Informacje o gotowości szkolnej ucznia
4. Diagnoza wstępna uczniów wypracowana na podstawie analizy informacji o gotowości szkolnej, obserwacji uczniów, testów, ankiet rodziców wraz z wnioskami.
5. Lista uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
6. Osiągniecia uczniów
7. Spotkania klasowego zespoły nauczycieli
8. Zwolnienia uczniów, procedury zwalniania uczniów
9. Protokoły spotkań z rodzicami – z porządkiem spotkania i własnoręcznym podpisem rodzica
10. Notatki służbowe oraz inne dokumenty

W celu ułatwienia organizacji w/w dokumentów można wykorzystać przygotowane zakładki. Wystarczy jest wydrukować i zalaminować lub włożyć do koszulki.

POBIERZ ZAKŁADKI (wersja edytowalna – doc)

 

O Radosław Szymański 93 artykuły
Radosław Szymański – Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka.

1 Comment

  1. Dziękuję za przygotowanie tak potrzebnego zbioru dokumentów wychowawcy ,trafione w sedno .Wykorzystuję i polecam.

Dodaj komentarz