Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego – informacja KO

W związku z powtarzającymi się pytaniami w trakcie konsultacji metodycznych dotyczącymi procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego publikuję kartę informacyjną Kuratorium Oświaty w Katowicach. Karta zawiera informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w tym:

– aktualne podstawy prawne,
– wymagane dokumenty,
– sposób poświadczania kopi dokumentów,
– miejsce złożenia dokumentów,
– termin i sposób załatwiania,
wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego,
– wzór zaświadczenia dyrektora.

POBIERZ

O Radosław Szymański 93 artykuły
Radosław Szymański – Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz