Dokumentacja awansu zawodowego

Dokumentacja awansu zawodowego fot. R. Szymański

Mimo, iż Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nie określają sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu stażu nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego, to wielu nauczycieli w swoim planie rozwoju zawodowego, jako rezultaty lub sposób dokumentowania wskazuje notatki, zaświadczenia, fotografie, itp.

W tym celu można założyć „popularną teczkę”, a w jej prowadzeniu pomóc mogą zaproponowane zakładki. Warto jednak zauważyć, że w takcie postępowania kwalifikacyjnego niewymagane jest posiadanie w/w „teczki”. Dyrektor placówki może również ustalić wewnątrzszkolne zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu stażu.

POBIERZ ZAKŁADKI (wersja edytowalna – doc) 

O Radosław Szymański 93 artykuły
Radosław Szymański – Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy – patolog mowy i języka.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz